1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and Photo copying is prohibited

2012. január 19., csütörtök

TABÁNI KONFLIS,FIÁKER


Az 1870-es évekig Buda és Pest közlekedése nem függött úgy össze, mint napjainkban. Az első állandó Duna-hidunk, a Lánchíd felavatásáig (1849) ugyanis rendkívül körülményes volt a két város közötti átkelés. Az 1767 óta működő egyetlen hajóhíd annyira nem volt megbízható, hogy olykor előfordult, hogy valaki átkelt az egyik partról a másikra, és több napig nem tudott visszatérni, pl. egy hirtelen jött jégzajlás következtében (maga Széchenyi is járt így egyszer). De önmagában még a Lánchíd is kevés volt ahhoz, hogy rendszeres forgalom alakulhasson ki Buda és Pest között - erre igazából csak 1876-tól, a Margit híd átadásától nyílt lehetőség a fiatal (1873) fővárosban. Éppen ezért az első bérkocsik, majd később az omnibuszok vagy Pesten, vagy Budán közlekedtek, és az őket működtető társaságok is függetlenek voltak egymástól.
A 18. század végén jelentek meg az első pest-budai bérkocsisok, akik „pénzért kitsinn hordanak ide s tova akárkit”. Egy 1827-es császári rendelet már szabályozta a bérkocsizást (a „rutinvizsgára” a mai Vérmezőn került sor), számuk ugyanis rohamosan nőtt: 1810-ben Budán már 100 fiákerest számoltak össze. A bérkocsiknak két változata volt: az egyfogatú konflis (angolosan konfortábli), valamint a kétfogatú fiáker – természetesen ez utóbbi volt az elegánsabb. A kocsisok elsősorban svábok voltak, akik nem mindig voltak figyelmesek utasaikkal, de más járókelőkkel sem: „Mult csütörtökön, este tized fél órakor, midőn éppen a magyar színházból a nép jőne, az Úri-útzában, éppen a posta hivatal előtt, egy esze nélkül nyargaló bérkocsis egy embert tiportatott le, ki, mint hallom, kevés perecz után kiadá lelkét, mert a kocsikerék fején ment keresztül…” – írta egy újság 1842-ben. A 19. század közepére már erős céhük és lapjuk (Bérkocsiipar) is volt – az előbbit egy 1872-es rendelet szüntette meg. 1929-ben már nem számíthatott sikkesnek fiákeren utazni, ugyanis már csak egyetlen egy szállított utasokat, konflisból ekkor még 200-nál is több futott a városban.

FIÁKER

A bérkocsisok rendszeres zugligeti célpontja volt a 18. század végétől egészen az omnibusz megjelenéséig (1832) a Laszlovszky-major, ahová Laszlovszky József rendszeresen hívott előkelő vendégeket, majd fia az 1820-as években kocsmát is nyitott, illetve a nem messze lévő, az 1790-es évek végétől működő Szarvas vendégfogadó, mely szintén óriási népszerűségnek örvendett ebben az időben.
Zugligetbe elég kellemes, lankás (kővel borított) út vezetett, a fogadók könnyen megközelíthetőek voltak még kedvezőtlen időjárás esetén is. Nem így a Szép Juhászné felé vagy a mai Istenhegyi út vonalában, mely utak meghódítására általában csak fiákeresek vállalkoztak, és azok is gyakran megálltak pihenni (ilyen pihenő és itató egykori helyét jelzi egy emlék-vályú az Istenhegyi út mellett).
Este hét órakor kelt fel, nyolckor reggelizett a New York kávéházban, majd gyalogosan átsétált a Tabánba, ahol barátai és hívei várták. A pesti polgármesterek éjjel - nappalra konflist rendeltek mellé, amely mindenhová követte őt, s ha elfáradt felült rá. Egy tabáni kocsma volt a törzshelye, amely a „Mély pincéhez” volt címezve. Krúdy kizárólag pörköltet evett fehér kenyérbéllel és vörösbort ivott hozzá. Az asztalánál sem irodalomról, sem politikáról, sem művészetekről nem lehetett beszélgetni, csak nőkről, de azokról bármit és bármennyit.

Hajnali 3-4 óráig evett-ivott a pincében, amikor is a hívei fölkísérték, ekkor már fölült a konflisra. A kocsis, mint harminc éve minden hajnalban, megkérdezte:
- Hova megyünk Gyula úr? S a válasz mindig ez volt:
- Haza, a kis kitérővel. Amely alatt azt kellett érteni, hogy a mostani Erzsébet tér környékén mindig talált magának egy-egy bolyongó szépséget, akit felültetett a bakra, mondván, hogy „rossz nő”, úriember mellé nem ülhet a kocsiba. Hazavitte… Később írni kezdett délelőtt tíz óráig, aminek végeztével az örömlány ruháit kirakta a folyosóra, mert hogy, ne öltözzön fel úriember lakásában, aztán ő maga is lefeküdt.
SCHEIBER HUGÓ: KONFLIS
Történt egyszer, mikor hajnali négykor barátai felkísérték a pincéből, a konflisos feltette a szokásos kérdést.
- Hova megyünk Gyula úr? Ám a válasz meglepő volt:
- Székesfehérvárra!
Az öreg kocsis zokszó nélkül megfordítatta a lovakat, és elindult a Gellért szálló irányába a Fehérvárra vezető úton. Krúdy két napig nem volt Budapesten. Harmadnapra ismét megjelent törzshelyén. Rajongói kérdésekkel ostromolták, hogy hol volt két napig. Nagyot szívott cigarettájába, s messze-messze nézve annak füstjébe, elmélázva így szólt:

- Most 25 éve 1901-ben a Fehérvár melletti Mór kiskocsmájában a vendéglős remekbe sikerült birkagulyásából ettem és ihattam a borából is. Tegnap előtt hajnalban-annyi év után- a szél felém fújta a hajdan volt gulyásnak az illatát, így hát lementem és megnéztem, hogy van-e még belőle.Volt

FORRÁSMUNKÁK

BÓNIS GYÖRGY:     BUDA ÉS PEST BÍRÓSÁGI GYAKORLATA A TÖRÖK KIŰZÉSE UTÁN  1686-1708 (online)
NAGY LAJOS:           RÁCOK PESTEN ÉS BUDÁN    1686-1703 (online)
REXA DEZSŐ- SOMOGYVÁRI ALADÁR:  TABÁN

2012. január 3., kedd

TABÁNI LAKCIMJEGYZÉK ANNO 1900 UTCÁK SZERINT

 
ABRONCS UTCA
Pafkovics Mihály                      cserepes                                   Abroncs u 4

ÁCS KÖZ
Vormündl Ferencz                       fuvaros                                     Ács köz 3

ALSÓHEGY UTCA
Rausch Ágoston                         cserepes                              Alsóhegy u 56
Rausch József                           cserepes s.                            Alsóhegy u 56


APRÓD UTCA


Fischer Dániel                            fodrász                                   Apród u 7
Tapi Hermina                            fodrász                                    Apród u 7

ARANYKACSA UTCA
  Ilinski Dénes          bádogos                             Aranykacsa u 3
  Kurtyik István        csizmadia                            Aranykakas u  
  Mauks(Mauksch) Nándor   asztalos                 Aranykacsa u 3
  Sverteczky Tódor              asztalos segéd          Aranykacsa u 3
  Wanyatka  János              fürdőszolga              Aranykacsa u 3


   Kiss István        betüszedő              Aranykacsa u 9

ARANYKAKAS UTCA
                                                        Novák József          esztergályos
    Heinisch Antal          hivatalszolga             Aranykakas u 8
    Hodus Gyula             fodrász s.                 Aranykakas u 8
    Schubert Rezső      fürdőszolga                 Aranykakas u 8
 

Wozarik János        asztalos segéd                  Aranykakas u 9
 Wigant(Wigand)János      asztalos s                Aranykakas u 21
Pál János                  fürdőszolga                     Aranykakas u23        

    Simon  János       fürdőszolga                             Aranykakas u 27  Gütting István        mészáros                                Aranykakas u 35
                                             
   Oberschall György hentes mester                         Aranykakas u41


ÁROK UTCA
Stenger Ferenc                              cukrász                               Árok u 19
Laudon Miklós                         cserepes.m                               Árok u 25
Engl(Engel )Lajos                         ács iparos                             Árok u 27


Appelt Ferenc                             hajóskapitány                         Árok u 29  
Gosely Miklós                            asztalos segéd                         Árok u 29
Szentkeressy Károly ifj.              betüszedő                            Árok u  29
Lovas Sándor                          bognár mester                           Árok u 33
Babocsay Károly                   esztergályos                                Árok u 37
Althal Mátyás                               cipész                                   Árok u 69

ATTILA KÖRÚT
Atwenger Lipót                         hivatalszolga                           Attila krt 4
Bartos Ádám                                fodrász                                 Attila krt 4
Vivakovich Mátyás                   fodrász s.                                 Attila krt 6
Kovács György                     hajókormányos                           Attila krt 10
Auguszt Erzsébet özv.                cukrász                                   Attila krt 15
Lövish András                           bérkocsis                                 Attila krt 15
Nikodim Gyula                           csizmadia                               Attila krt   15
Auguszt József                          cukrász                                    Attila krt 17
Balogh Gábor                        hivatalnok                                  Attila krt 17
Fábián Gyula                               fodrász                                   Attila krt 23
Gablini Antal                              fodrász                                    Attila krt  28
Martin József                             hajós                                         Attila krt 29
Kováts József                        hivatalszolga                                Attila krt 29
Gamauf Károlyné özv.               mészáros                                Attila krt 30
Kovács Géza                           hajóskapitány                             Attila krt 32
Mérey Miklósné                       földbirtokos                               Attila krt 32
Osztoits Mihály                      városi  bíró                                 Attila  krt   34
Indra Lipót                                         hordár                              Attila u 37
Kiss Lipót                                hivatalszolga                               Attila krt 47
Münz Mór                            főv. vízvez. ell.                             Attila krt 51


BOCSKAI TÉR
Rode Vilmos                           írnok                                     Bocskai tér 2
Zsibmond   Gyula                 fodrász                                   Bocskai tér 2


CSEND UTCA
Fritz József                                cserepes                                     Csend u 1


CSEND ÉS ALADÁR KÖZ
BecJózsef                                  cipész s.                     Csend és Aladár köz 2/b
Gerstl János                              fürdőszolga                Csend és Aladár köz 2/b


CZAKÓ KÖZ
Jäger Mihály                              cserepes                                  Czakó köz  4
Kovács József                    nyug. kormányos                             Czakó köz 5CZAKÓ UTCA
Gruber Károly                          hentes mester                               Czakó u 16


CZIPŐ UTCA
Polák(Pollák Károly)                asztalos mester                        Czipő u 5
Almássy Balázs                         hivatalszolga                           Czipő u 9DÖBRENTEI UTCA
Kozák Viktor                             asztalos segéd                          Döbrentei u 3
Szabó Péter                                     hentes                                 Döbrentei u 3
Illés Jenő                                      curiai bíró                               Döbrentei u 4
Heéms Mauritius                    bizományos                                 Döbrentei u 6
Ott Antal                                  máv. ellenőr                              Döbrentei u 6
Barcsay Lajos                        építész                                           Döbrentei u 7
Ehrsam József                        esztergályos                                  Döbrentei u 7
Mesterházy Pál                      hajós szakács                              Döbrentei u 7
Eszes István                            hivatalszolga                             Döbrentei u 8
Kovács   Gyula                           főfelügyelő                             Döbrentei u 8      
Landenberger Pál                       borbély                                    Döbrentei u 8
Ott Lajos                                    bádogos mester                       Döbrentei u 9
Pongrácz Antal                       asztalos mester                           Döbrentei u 9
Schmidt Bálint                        asztalos mester                           Döbrentei u 9
Lőrinc János                             csizmadia m.                            Döbrentei u 11
Fried Adolf                                 asztalos mester                       Döbrentei u12
Benedek Ignác                         cipész m.                                    Döbrentei u 15
Mádi Kovács László            földbirtokos                                   Döbrentei u 16
Andresz Antalné                         hentes                                     Döbrentei u 17
Bolnik László                            ács segéd                                 Döbrentei u 17
Cseh Károly                              borbély                                    Döbrentei u 17
Kuczovics Milán                    bronzműves                               Döbrentei u 17
Mirosanyevits Radomir            asztalos                                     Döbrentei u 17
Battay János                            csizmadia                                   Döbrentei u 19
Prohászka János                     bádogos segéd                            Döbrentei u 19
Wéber János                          bádogos mester                          Döbrentei u 33 
Rosiváll Vilmos                       asztalos mester                          Döbrentei u 52


FEHÉRSAS UTCA
Antonighel József                            ellenőr                              Fehérsas u 7
Eszes Péter                                hivatalszolga                          Fehérsas u 7
Klein György                                 borbély                              Fehérsas u 10


FEHÉRSAS TÉR
Polczmann József                                 cserepes                     Fehérsas tér 11
Fejér János                                           cukrász s                    Fehérsas tér 14
Sáfár Pál                                          fürdőszolga                     Fehérsas tér 14FELSŐHEGY UTCA
Buresch Istvánné                                     hentes                      Felsőhegy u 16
Schirmbaud Gyula                              bádogos                         Felsőhegy u 18
Wagner József                                        fürdőszolga                Felsőhegy u 51
Blaha Gusztáv                           asztalos mester                        Felsőhegy u 61
Gruber András                                             ács
Dávid Hermann                                      czimfestő                   Felsőhegy u 71
Krachtuz Ferenc                                 borbély segéd                Felsőhegy u 77
Gruber András                                   ács segéd                        Felsőhegy u 81
Csóri István                                csizmadia m.                          Felsőhegy u112


GELLÉRTHEGY UTCA
Himberger Lőrincz                            mészáros m                    Gellérthegy u 13
Szabó Pál                                           bérkocsis                        Gellérthegy u 31


GÖRÖG UTCA
Bacsik Alajos                            asztalos mester                         Görög u1
Kovács Gábor                              fürdőszolga                           Görög u 1
Máhr Dezső                                        hordár                             Görög u 1
Vörös László                            cserepes s.                                 Görög u 1
Fröhlich Sándor                            adóhiv ell.                             Görög u 3
Doleschall(Dolezsal )Ferenc    mészáros mester                       Görög u 9
Köfinger Károly                            cukrász s.                             Görög u 9
Máté Vendel                             asztalos segéd                           Görög u 9
Mózes Ferenc                           cukrász s.                                  Görög u 9GYULA UTCA
Schebbela Fülöp                       fényező s.                                  Gyula u 2

GYÖKÉR UTCA
Pertl József                              fürdőszolga                                Gyökér u 9
HADNAGY UTCA
Holczinger József                       hivatalszolga                          Hadnagy u 8 
Weiser Károly                            fürdőszolga                            Hadnagy u 16
Aczél Pál                                       detektiv                              Hadnagy u 17
Herlicska (Herlitska )Lajos              borbély                            Hadnagy u 20
Hutter Gyula                                fodrász                                 Hadnagy u 20
Bőgner Márton                               borbély                              Hadnagy u 27
 Balogh János                             hajókormányos                       Hadnagy u 33
Gréff Antal                                hivatalszolga                           Hadnagy u 49
Ruisz Lipót                                   cserepes                               Hadnagy u 54
Gelnik Lajos                               asztalos segéd                   Hadnagy u 57-59
Petrás Antal                                  fuvaros                                Hadnagy u 61


HARKÁLY UTCA
Sturm Rajmund                             cukrász                                Harkály u1HEGEDÜS KÖZ
Csákváry Márton                                hajós                            Hegedűs köz 1HOLDVILÁG UTCA
Assermann Ferenc                      cipész                                       Holdvilág u 9
Járos István                            hivatalszolga                                  Holdvilág u 9
Schmidt   József                      fürdőszolga                                    Holdvilág u 9
Ürge János                               fürdőszolga                                    Holdvilág u 9
Dietrich Józsefné özv.                 fuvaros                                     Holdvilág u 11
Engl(Engel )János                    ács iparos                                     Holdvilág u 19

HORGONY UTCA
Pospischil   János                          cserepes s.                              Horgony u 30
Wittenhoffer Ferencz                       bűvész                                Horgony  u 30
Risnyovszky József                         cukrász                                 Horgony u 52
Hang János                                         ács segéd                          Horgony u 56


HULLÁM UTCA
Hill József                                           ács segéd                           Hullám u 10
Nekpisz János                                   földműves                           Hullám u 10
Wulkovits János                               Fuvaros                               Hullám u 10
Újhelyi Károly                                  fürdőszolga                         Hullám u 15


ÍV UTCA
Rosenfeld Henrik                        csapos                                  Ív u    6
Dávid Frigyes                            cserepes                             Ív     u  16
Schönfeld Gyula                         írnok                                  
 Ív u  18
Hermann Sándor                        asztalos                                   Ív u 22
Szabó Lajos                               cukrász                                    Ív u 22


KERESZT TÉR
Klein József                               asztalos segéd                       Kereszt tér 2
Kuhn(Kun)József                                 hentes                        Kereszt tér 15
Tetl János                                   fodrász                                 Kereszt tér 17
Kilián Sándor                             mészáros                              Kereszt tér 19
Szobek József                             csizmadia                             Kereszt tér 19
Grismanits Károly                     csizmadia m.                         Kereszt tér 20


KERESZT UTCA
Kerntler András                                fodrász                                      Kereszt u   9
Kriegler Jakab                                   cserepes s.                                Kereszt u 9
Magassy János                                  fodrász m.                                 Kereszt u 9
Rohonczy József                                asztalos segéd                          Kereszt u 9
Kováts Ferenc id.                                cserepes                                 Kereszt u 13
Badovinszky Pál                            fényképész                                  Kereszt u 20

KÖKÉNY UTCA
Schmitz Pál                                      fürdőszolga                             Kökény u 14

KÖMÜVES UTCA
Sinkasek Antal                                 cserepes s.                             Kömüves u 13
Kováts Lajos                              czipész segéd                               Kömüves u 20


KÖR UTCA
Berecky Emil                                     fodrász     s.                          Kör u 9
NAPHEGY UTCA


Zubriczky József                     nyug curiai bíró                         Naphegy u 1/c
Berger János                                       csapos                           Naphegy u 23
Holcz Konrád                           fodrász s.                                 NaPhegy u 24
Sövegjártó Sándor                   asztalos segéd                           Naphegy u 27
Aczl Imre                                 asztalos segéd                           Naphegy u 31/b
Jakopovits József                        állatorvos                              Naphegy u 33
Bauer István                               cserepes                               Naphegy u 37
Csengeri Sándor                         asztalos segéd                         Naphegy u 43
Karasineonoff István                 építész                                    Naphegy u  47/2
Bittl Jakab                                   bádogos                                 Naphegy u 59
Halmazsáv Péter                   hivatalszolga                                Naphegy u 72
Hill Ferenc                                 ács segéd                                Naphegy u 80


ORBÁN UTCA
Nebenführer István                   háziszolga                                Orbán u 8


SZARVAS TÉR
Oláh MiklóS                                 állatorvos                           Szarvas tér 1
Gamauf Gyula                              mészáros                           Szarvas tér 7

SZIKLA UTCA
Berger József                            ács segéd                                  Szikla u 12
Baum Lambert                            cipész                                     Szikla u 25


SZT.JÁNOS UTCA


Hollner Antal                                    hajós                             szt. János u 8


VARGA UTCA
Feraszin Kajetán                         asztalos                                  Varga u 7VÁRKERT RAKPART


Imre Lajos                        udvari háziszolga                              Várkert rakpart 9
Kovács István                          házmester                                 Várkert-rakpart 10


VIRÁG BENEDEK UTCA
Szarka lajos                            asztalos segéd                            Virág Benedek u 3
Vállasy Rezső                          cserepes s.                                Virág B. u 5
Kölesdy János                           detektiv                                     Virág B u 6
Mészáros János                        asztalos segéd                           Virág Benedek u 8
Kováts Péter                               czipész s.                                Virág B. u 9